Služby

KONZULTAČNÍ ČINNOST PRO FIRMY

Poskytuji odborné korektury textů a popisků na webu a nabízím konzultace týkající se správnosti tvrzení a označování potravin.

TISKOVÉ PORADENSTVÍ A VYTVÁŘENÍ KAMPANÍ

Mohu vám pomoci s přípravou a tiskových zpráv a kampaní a zaručit jejich faktickou správnost. Díky odbornému a komplexnímu pohledu na složení výrobků a znalostem výživy vám mohu poradit jak kampaň postavit, aby neuváděla spotřebitele v omyl, byla seriózní, přesně zacílená, zajímavá a vynikalala tak nad ostatními.

VYTVÁŘENÍ RECEPTŮ V RÁMCI KAMPANÍ A JEJICH NAFOCENÍ

Vytvořím pro vás smysluplnné a fungující recepty, které nebudou zdravé jen naoko. Všechny recepty, která vytvářím a publikuji, jsou založeny na základních pravidlech správného stravování a sestaveny tak, aby vyhovovaly správnému technologickému a hygienickému použití surovin v kuchyni. Suroviny kombinuji a využívám tak, aby si zachovaly nutriční význam i po kulinární úpravě.

KONZULTACE PŘI VÝVOJI NOVÝCH PRODUKTŮ

Mohu vám pomoci doladit recepturu při vývoji nového produktu z nutričního pohledu a upozornit na případná hygienická i mikrobiologická rizika.

ODBORNÁ EDITACE PRO AUTORY KUCHAŘEK

Nabízím odbornou editaci doprovodných textů o skladování potravin, technologických procesech během vaření a pečení nebo lidské výživě. Nabízím také textovou editaci postupů a surovin u receptů.

PŘEDNÁŠKY VE FIRMÁCH A ŠKOLÁCH

Nabízím přednášky pro firmy a školy týkající se základů stravování, výživových mýtů a pravdě o moderních dietách, výběru potravin a nakupování, naučím vás číst obaly potravin a následně je správně skladovat po příchodu domů.

V současné době nenabízím individuální poradenství v oblasti výživy.

Máte-li zájem o některou z výše uvedených služeb, neváhejte mě kontaktovat na karolina.fourova@gmail.com.

Doporučené